PROJECTES I LEGALITZACIONS
 

Horta Fluids S.L. és una empresa instaladora autoritzada dirigida pel Sr. enginyer Joan González. El servei d'enginyeria d'Horta Fluids dissenya tota mena de projectes d'instalˇlacions de climatització, de ventilació, de calderes, de calefacció o termosolars que el servei d'instalˇlació porta a terme . Horta Fluids alhora també ofereix als seus clients el servei de legalització d'instalˇlacions pre-existents.